Warto inwestować w szkolenia z...

Maj 24, 2017 by

Rynek pracy rządzi się swoimi prawami i jest mało stabilny, dlatego najbardziej cenione są na nim te osoby, które są gotowe...

read more

Jaka jest odpowiedzialność dys...

Maj 22, 2017 by

Wykonywanie zawodu geodety wiąże się z dużą odpowiedzialnością za wykonywaną pracę czy też opracowania geodezyjne czy też...

read more

Rozgraniczenie ma znaczenie

Maj 21, 2017 by

Co jakiś czas możemy usłyszeć w mediach o sporach sąsiedzkich dotyczących wyznaczania granicy sąsiadujących ze sobą...

read more