Warto inwestować w szkolenia zawodowe

Rynek pracy rządzi się swoimi prawami i jest mało stabilny, dlatego najbardziej cenione są na nim te osoby, które są gotowe podnosić swoje kwalifikacje czy nawet zupełnie zmienić zawód. W poszukiwaniu nowych ścieżek zawodowych warto skorzystać z oferty ciekawych szkoleń, dzięki którym można znaleźć stabilne zatrudnienie.

Samo wykształcenie nie wystarczy, by dobrze sobie radzić na rynku pracy. Wiedzą o tym dobrze tysiące osób bezrobotnych, które posiadają tytuł magistra, ale nie mają doświadczenia w żadnym zawodzie. Bo studia wyższe bardzo często dają absolwentom wyłącznie wiedzę, natomiast nie dają możliwości zdobycia umiejętności poszukiwanych przez pracodawców. W dzisiejszych czasach o wiele bardziej cenione są konkretne umiejętności, najlepiej potwierdzone odpowiednimi dokumentami czy certyfikatami. Aby zdobyć nowy zawód wcale nie trzeba poświęcać kolejnych kilku lat z życiorysu. Wystarczy umiejętnie wybrać szkolenie, które w krótkim czasie pozwala zdobyć nowe umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie.

Szkolenia zawodowe to w ostatnich latach bardzo popularna forma kształcenia. Są one organizowane w taki sposób, by w jak najkrótszym czasie wyposażyć uczestników w jak największy zasób wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. Podczas szkoleń nacisk kładzie się przede wszystkim na praktykę – bardzo często odbywają się one w zakładach pracy, które specjalistów z danej branży zatrudniają na co dzień. Jest więc okazja nie tylko nauczyć się zawodu, ale również przekonać się, jak później wygląda praca. Dzięki szkoleniom zawodowym ich uczestnicy szybko zdobywają nowy zawód oraz wszystkie niezbędne uprawnienia. Po ukończeniu szkoleń mają o wiele więcej możliwości na rynku pracy nie tylko w kraju, ale również za granicą.

Jeżeli poszukujesz sprawdzonych, skutecznych i dobrej jakości szkoleń, dzięki którym zdobędziesz nowy zadów, sprawdź ofertę tarbonus.pl. Rozbudowana oferta kształcenia, doskonała kadra dydaktyczna, merytoryczne materiały szkoleniowe oraz możliwość nauki w różnych miastach to gwarancja, że z pewnością znajdziesz szkolenie dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Jaka jest odpowiedzialność dyscyplinarna geodety?

Wykonywanie zawodu geodety wiąże się z dużą odpowiedzialnością za wykonywaną pracę czy też opracowania geodezyjne czy też kartograficzne. Kiedy geodeta wykonuje swój zawód z naruszeniem przepisów prawa, niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, wówczas ponosi od odpowiedzialność dyscyplinarną. W takim wypadku podlega on karze dyscyplinarnej: upomnienia, nagany, zawieszenie możliwości wykonywania uprawnień zawodowych geodety na okres od 6 miesięcy do 1 roku, a nawet odebrania uprawień zawodowych. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, gdy od popełnienia czynu minęły 3 lata, wyjątkiem jest jedynie sytuacja, w której czyn nosi znamiona przestępstwa.

Kto zajmuje się sprawami dyscyplinarnymi?

Sprawami dyscyplinarnymi w kwestii geodetów zajmują się wojewódzkie komisje dyscyplinarne I instancji, natomiast w II instancji orzeka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna- działa ona przy Głównym Geodecie Kraju. Od orzeczeń można się odwołać do sądu apelacyjnego właściwego- sądu pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Stronami są obwiniony (geodeta) i rzecznik dyscyplinarny. Komisja przy ustalaniu kary bierze pod uwagę stopień szkodliwości społecznej czynu, stopień winy, motywy, a także sposób działania. Także przy wyborze odpowiedniego geodety zawsze trzeba sprawdzić czy posiada on stosowne uprawnienia. O dobrego geodetę można też pytać w urzędzie miasta lub gminy. Co prawda urzędnicy nie mogą wskazać nam z imienia i nazwiska fachowca, ale zwykle w gablotach wywieszone są informacje na ten temat. Najlepiej by geodeta pracował w terenie na którym znajduje się działka, którą zamierzamy kupić. Ważne jest też by był on doświadczonym fachowcem, tutaj znajdziemy odpowiedniego specjalistę: www.geodetapomiary.pl.

Rozgraniczenie ma znaczenie

Co jakiś czas możemy usłyszeć w mediach o sporach sąsiedzkich dotyczących wyznaczania granicy sąsiadujących ze sobą działek. Takie konflikty bardzo trudno jest załatwić polubownie – najczęściej kończą się one w sądzie. Ale wbrew pozorom to niejedyny przypadek, gdy przyda się skorzystanie z usług geodety, który pomoże w rozgraniczeniu nieruchomości.

Rozgraniczenie nieruchomości potrzebne jest również wtedy, gdy do tej pory granice pomiędzy działkami nie zostały one ustalone bądź obecnie istniejące granice budzą wiele wątpliwości, a stan faktyczny nie jest dokładnym odzwierciedleniem tego, co znajduje się w dokumentacji urzędowej. Osoby, którym zależy na rozgraniczeniu nieruchomości mogą to przeprowadzić na dwa sposoby – na drodze administracyjnej oraz na drodze postępowania sądowego. W jednym i w drugim przypadku konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, zawierającego dokładne dane dotyczące zarówno wnioskodawcy, jak i spornych działek, pomiędzy którymi trzeba wyznaczyć granice. Wniosek powinien być odpowiednio umotywowany, a także posiadać wszystkie wypisy i wyrysy pochodzące z ksiąg wieczystych czy z ewidencji gruntu. Kto może przeprowadzić postępowanie dotyczące rozdzielenia nieruchomości? Wnioskodawcą może być albo właściciel, albo użytkownik wieczysty, dzierżawca czy najemca.

Osoby, które chcą dokonać rozgraniczenia gruntu mogą skorzystać z usług profesjonalnych geodetów. To zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż walka samemu na polu, którego zbyt dobrze się nie zna. Jeśli potrzebujesz fachowego pomiaru, oceny niezależnego eksperta czy rzetelnej porady, wszystko, co trzeba znajdziesz w fachowym biurze geodezyjnym geodetapomiary.pl. Korzystając z pomocy fachowców możesz mieć pewność, że wszystkie sprawy urzędowe odbywać się będą szybko i sprawnie, gdyż nie będzie potrzeby poprawiania dokumentacji czy też samych wniosków. Dzięki dobremu geodecie Twoje problemy z granicami sąsiedzkimi raz na zawsze znikną.